Site Overlay

Inför kommunalvalet

Enkel vardag. Kontinuerlig förbättring.

Min målsättning är att Raseborg skall kunna erbjuda så enkel vardag som möjligt, till så många som möjligt. Det skall vara enkelt att få kontakt, enkelt att förstå hur systemen fungerar, enkelt att söka om hjälp och enkelt att förstå hur man skall hitta, när man kommer in i byggnader. Det gäller både på praktiskt plan och gällande mer principiella resonemang.

Raseborg är en kommun där många saker fungerar bra. Tandvården fungerar utmärkt. Satsningen på digitala verktyg i skolan räddade undervisningen under corona-våren 2020. Parkavdelningen är en ständig källa till glädje för kommuninvånarna. Raseborgs största enskilda utmaning är den ekonomiska situationen, som begränsar utvecklingsmöjligheterna. Det kan se tröstlöst ut ibland, men med tanke på var Raseborg började för 12 år sedan, har mycket hänt. Det gäller bara att orka ta i tu med problem lite i taget under en längre tid, för man kan inte lösa alla problem på en gång.

Jag är intresserad av språkfrågor och hur man kan arbeta för att kommuner fungerar på både finska och svenska, både inom förvaltning och service.

Jag har lång erfarenhet av personer med intellektuella funktionshinder. Jag har funderat mycket på livsvillkoren för och service riktad till dem.

Jag tror på kommunen. Kommuner är ju både myndighet, serviceproducent, beslutsfattande organisation och gemenskap mellan människor. Det betyder att jag tror att människor mår bra i miljöer där de känner samhörighet med dem de regelbundet möter och att beslut skall fattas så nära som möjligt.